Tag Archives: güneş enerjisi

Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretimi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Güneş gezegenimizin yaşam kaynağı; bizlere verdiği ışık ve ısıdan çok daha fazlasını elde etmenin mümkün olduğu muhteşem bir kaynak.

Çağımızda elektriğe duyulan ihtiyaç pek çok kaynaktan elektrik elde etme çabalarını da beraberinde getiriyor. Bunlardan birisi olan güneş elektrik elde etmede nasıl kullanılır? Güneşten elektrik etmek için ne gereklidir ve güneş enerjisi panelleri nedir, güneş nasıl elektrik enerjisine dönüşür?

Fotovoltaik piller ile güneşten nasıl elektrik üretilir birlikte öğrenelim.

Güneş Hakkında

Yaşam kaynağımız olan Güneş dünyada nükleer enerji hariç tüm yakıtların kaynağıdır. Çapı dünya çapının 109 katı olan Güneş gezegenimize 149.600.000 km uzaklıktadır. Güneşin içinde sürekli olarak Hidrojenin Helyuma dönüştüğü tepkimeler gerçekleşmektedir. Bu füzyon tepkilerinden oluşan kütle farkı ısı enerjisine dönüşmektedir ve uzaya yayılmaktadır.

Güneş Enerjisi Nasıl Oluşur?

4 Hidrojen atomunun 1 Helyum atomuna dönüşmesi şeklinde tanımlayabileceğimiz Güneş enerjisi Hidrojen ve Helyumun tepkimeleri sonucu enerjiye dönüşerek uzaya aktarılmasıdır. 4 Helyum atomu 4,032 , 1 Helyum atomu ise 4,003 birim ağırlıkta olduğundan tepkime sonucu ortaya çıkan 0,029 birim ağırlık enerjiye dönüşmekte ve uzaya aktarılmaktadır.

Fotovoltaik Pillerle Elektrik Enerjisi

Dünya atmosferi dışındaki güneş enerjisinin şiddeti ile yeryüzündeki farklıdır. Güneş enerjisi teknolojileri esasında termal sistemler ve fotovoltaik sistemler olmak üzere ikiye ayrılır. Bu sistemlerden yola çıkılarak tasarlanan fotovoltaik piller yüzeyine gelen güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmektedir.

Yüzeyleri kare, daire, dikdörtgen şeklinde olan fotovoltaik piller genellikle 100 santimetrekarelik bir alana ve 0,2 – 0,4 mm kalınlığa sahiptirler. Fotovoltaik piller 1839 yılında Fransız fizikçi Edmond Becquerel tarafından icat edilmiştir. Fotovoltaik hücreler yüksek akım, gerilim, güç seviyesi elde edebilmek için seri veya paralel bağlanırlar. Fotovoltaik modüllerin içeriğinde çevreye sızdırmazlık sağlayan fotovoltaik hücreler vardır.

Panellerin Çalışma Prensibi

Yukarıda detaylı bir şekilde anlattığımız panellerin ana çalışma prensibi şudur:

Standart fotovoltaik hücreler genel olarak yarı iletken bir malzeme olan silikondan imal edilen elektronik bileşenlerdir. Bu malzeme fotonları yani güneş ışınlarının bileşenlerini soğurarak bu enerjileri elekronlara çevirir. Elektron dediğimiz şey elektrik molekülleridir, bu moleküller hücrelerin önünde ve arkasında toplanmaktadır.

Bu gerilim elektrik akımı yaratarak modüller aracılığı ile panellere monte edilen hücrelerde yüksek gerilim elde eder. Yarı iletken olan materyalin yüzey kısmına fotonlar ulaştığı zaman bu enerjilerini elektronlara dönüştürürler. Sonradan gelenler de hareket halinde olduğu için güç yaratılmış olmaktadır.

Şunu belirtmekte yarar var; yukarıda bahsettiğimiz bu elde edilen elektrik akımı ışık miktarı ile doğru orantılıdır. Doğru akım ise şebekeyi beslemek için dönüştürücüler tarafından alternatif akıma çevrilmektedir.

Günümüzde güneş enerjisini elektriğe çevirme için sürekli olarak çalışmalar sürdürülmektedir. Binaların elektrik ihtiyacını karşılayan panellerle pek çok mimari yapıda bu teknolojiyi görmek mümkün.

Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretimi Nedir ve Nasıl Yapılır? için yorumlar kapalı

Filed under Yenilenebilir Enerji