Category Archives: Yapı Denetim

Yapı Denetçisi Nasıl Olunur ve Ne İş Yapar?

Yapı denetçisi, yapı denetim firmaları bünyesinde çalışan denetçilerdir. Mühendis ve mimarlar arasından belirli şartları sağlayan kişiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü resmi web sayfasında belirtilen yolu izleyerek yapı denetçiliği belgesi alırlar.

Yapı Denetçisi Olma Şartları

Yapı denetçisi olmak için en önemli ilk şart üniversitelerin 4 yıllık mimarlık veya mühendislik fakültelerinden mezun olunması şartıdır. Yani iki yıllık yapı denetçiliği okuyanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacaktır.

Diğer bir önemli şart ise yapı denetçisi kıdem şartı öngörülmesidir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirtilen şartlara göre mimar veya mühendis kendi alanında en az beş yıllık fiili çalışma süresine sahip olmalıdır. Bu çalışma süresi özel sektör veya kamu olabileceği gibi kendi ortağı olduğu şirkette de olabilmektedir.

Başvuru Süreci

Yapı denetçisi olmak için gerekli olan şartlar tamamsa, Bakanlık tarafından istenilen belgeleri tamamlayarak yapı denetçisi başvurusu yapabilirler. Bunun için ilk olarak Merkez Yapı Denetim Komisyonu web sayfası üzerinden Yapı Denetimi Sistem Kaydı oluşturulmalıdır.

İstenilen belgeler, ilgili adrese posta yoluyla gönderilir. Gönderilen bu belgeler komisyon tarafından incelenir ve başvuru koşullarının tam olup olmadığı teyit edilir. Komisyon tarafından uygun görülen müracaatlar ilk komisyon toplantısında onaylanır.

Bilgi ve belgelerde eksiklik tespit edilmesi halinde kişilerden tamamlaması istenir ve tamamlandıktan sonra tekrar komisyondan geçerek uygun görülürse onaylanır.

Başvuruda bulunan adaylar bu süreçleri Yapı Denetim Sistemi üzerinden takip edebilir. Belge almaya hak kazanan adaylar, bunu gösterir belge ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurarak belgelerini alabilirler. Belgeyi alan kişiler bu alanda istedikleri bir firma ile çalışabileceği gibi kendi şirketi ile de çalışabilir.

Yapı Denetçisi Ne İş Yapar?

Bakanlıktan yapı denetçisi belgesi almaya hak kazanmış olan kişiler, denetçi olarak faaliyette bulunabilirler. Yapacakları iş ise en basit tanımıyla inşaat halindeki yapılarda denetim yapmaktır.

Binaların denetlenmesini yürüten yapı denetim firmaları bünyesinde pek çok denetçi çalışır. Firmalar, denetçileri aracılığıyla inşa halindeki yapıların proje aşamasından, kullanıma hazır hale getirilmesi aşamasında kadar denetime devam eder.

Yapıların denetlenmesindeki temel amaç güvenli olduklarından emin olmaktır. Bu yüzden yapı denetçileri; depreme dayanıklılık, yangın merdiveni, sağlamlık, proje uygunluk, yangın alarm sistemleri gibi hususlar dahil yapıların her şeyini denetleme yetkisine sahiptirler.

Yapı Denetimden Onay Almak

Denetlenen inşaatlar hakkında yapı denetçileri rapor hazırlarlar. Bu raporlarda olumlu ve olumsuz hususlar belirtilir. Yapı denetim şirketi tarafından incelenen rapor sonucunda olumsuz hususlara bulunması halinde uygunluk raporu verilmez. Yapının uygun hale getirilmesi istenir ve değişikliklerden sonra tekrar denetime tabi tutulur. Bu denetimi yapan yine yapı denetçileri olacaktır.

Yapıya ilişkin düzenlenen rapor olumlu ise yapı hakkında uygunluk raporu düzenlenecektir ve inşaata devam edilecektir.

İlgili Web Sayfaları

Yapı Denetim Nedir

Yapı Denetçisi Nasıl Olunur ve Ne İş Yapar? için yorumlar kapalı

Filed under Yapı Denetim